فارسی             English              

 
 

   عناوين دروس ارائه شده  :

دروس پرورش گاوهاي شيري، تغذيه نشخواركنندگان، ناهنجاريهاي متابوليكي و متابوليسم كربوهيدرات و چربيها

استاد راهنماي بيش از 60 دانشجوي كارشناسي ارشد و دكتري  

 
 
 
 
صفحه اصلي
فعاليت هاي اجرايي
پروژه ها
اختراعات
جوایز
تالیفات
لینک های مرتبط
 
 

  Copyright 2009 by ghorbani.iut.ac.ir All rights reserved