فارسی             English              

 
 

   افتخارات :

استاد نمونه كشوري در سال 1386

استاد نمونه بسيجي در كشور در سال 1386

معرفي به رياست جمهوري به عنوان يكي از رؤساي نمونه دانشگاه در سال 1386 

 
 
 
صفحه اصلي
فعاليت هاي اجرايي
پروژه ها
اختراعات
جوایز
تالیفات
لینک های مرتبط
 
 

  Copyright 2009 by ghorbani.iut.ac.ir All rights reserved